Банер
>>> Почетна » Услуги и ценовници » Зони » Зона 01
Вторник, 25 Јун 2019


Зона 01

Е-пошта Печати PDF

Во ЗОНА 01 се опфатени следните сервисни и станбени улици:

„348“,

„488“,

„8 Март“,

„Алберт Ајнштајн“,

„Аминта Трети“ (поранешно име „Ленинова“ од булевар Партизански Одреди до булевар Илинден),

„Андон Дуков“,

„Антоние Грубишиќ“,

„Благој Давков“,

„Благој Страчков“,

„Васко Карајанов“,

булевар „ВМРО “ (поранешно име „Маркс и Енгелс“ во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Соборен Храм и Дом на градежници),

„Даме Груев“ ( во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Трготекстил),

„Дане Крапчев“,

„Дебарца“(од булевар Партизански Одреди до улица Дане Крапчев),

„Димитрие Чупоски (поранешно име „Вељко Влаховиќ“ во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Дом на градежници и Трготекстил),

„Донбас“,

„Ѓорѓи Пешков“,

„Ѓорѓија Пулески”,

„Живко Чинго“ (поранешно име „Раде Кончар“), бул.„Илинден“ (од бр.36 до бр.78) ,

„Јордан Хаџиконстантинов –Џинот“,

„Коле Неделковски“, 

„Коста Веселинов“,

„Костурски Херои“ ( поранешно име 29 Ноември од булевар Партизански Одреди до Орце Николов),

„Крсто Баиќ“,

„Кукушка“,

„Лермонтова“ ( во опфат на станбената единица која припаѓа во Сектор Дом на Градежници),

„Људевит Гај“,

„Мајаковски“,

„Максим Горки“(во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Дом на градежници),

„Мирослав Крлежа“ (поранешно име Ѓуро Ѓаковиќ од булевар Партизански Одреди до ул.Орце Николов и станбената единица во опфат на сектор Дом на градежници),

„Михаил Цоков“,

„Наум Наумовски Борче“”(од бул.П.Одреди до ул. Ј.К.Џинот, и станбените единици број 27 и 29 кои припаѓаат во Сектор Дом на Градежници),

„Новопроектирана 2“,

„Новопроектирана 3“,

„Новопроектирана 4“,

„Новопроектирана 5“ ,

„Новопроектирана 6“,

„Орце Николов“,

„ Отон Жупанчиќ“,

„ Пајак“, „Партизанска“,

„Пиринска“, „Радњанска“,

„ Ристо Шишков“ (поранешно име Димитрија Туцовиќ),

„Роса Плавева“, булевар „Свети Кирил и Методиј“ (поранешно име Мито Хаџивасилев Јасмин во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Трготекстил),булевар „Свети Климент Охридски“ (поранешно име булевар„ЈНА“ во опфат на станбените единици кои припаѓаат во Сектор Соборен Храм и Дом на градежници),

„Славка Недиќ“,

„Франклин Рузвелт“ (од булевар Партизански Одреди до булевар Илинден),

„Црвена Вода“,

„Чедомир Миндеровиќ“.

ПРАВИЛНИК
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД
ЗНАЧЕЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ