Банер
>>> Почетна » Услуги и ценовници » Зони » Зона 2 » Сектор Маџар Маало
Вторник, 25 Јун 2019


СЕКТОР МАЏАР МААЛО

Е-пошта Печати PDF

Во опфатот на секторот Маџар Маало се утврдуваат јавни паркиралишта на следните сервисни и станбени улици, во опфатот на сите станбени единици: - на улица „Ѓуро Ѓоновиќ“, - на улица „Преспанска“, - на улица „Титоввелешка“, - на улица „Охридска“, - на улица „Светиниколска“, - на улица „Анте Хаџимитков“, - на улица „Вардарска“, - на Кеј „13 Ноември“, - на улица „Маџармаало“, - на улица „Марија Бурсаќ“, - на улица „Берска“, - на улица „Прилепска“, - на улица „Браќа Кошулчеви“, - на улица „Раде Јовчевски-Корчагин“, - на улица „Стефан Цветковски“, - на улица „54“ - на улица „67“.

ПРАВИЛНИК
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД
ЗНАЧЕЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ