Банер
>>> Почетна » Услуги и ценовници » Зони » Зона 2 » Сектор Пролет
Вторник, 25 Јун 2019


Сектор Пролет

Е-пошта Печати PDF

Во опфатот на секторот Пролет се утврдуваат следните јавни паркиралишта: - на улица „Тетовска“ во опфатот на сите станбени единици, - на улица „Мирче Ацев“ во опфатот на сите станбени единици, - на улица „Славе Ѓоргиевски Шнајдерот“ во опфатот на сите станбени единици, - на улица „Пролет“ во опфатот на сите станбени единици, - на улица „Стале Попов“ во опфатот на сите станбени единици, - на улица „Цицо Поповиќ“ во опфатот на сите станбени единици, - на улица „Битолска“ во опфатот на сите станбени единици, - на улица „Истарска“ во опфатот на сите станбени единици, - на улица „Благој Деспотовски Шовељ“ во опфатот на сите станбени единици, - на улица „Светозар Марковиќ“ во опфатот на сите станбени единици, - улица „11 Октомври“ во опфатот на станбените единици број 23б, 29, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3, 125/5, 115б/744/1, 44/2, 46/1,46/2,46/3 и 52 - на булевар „Кочо Рацин“ во опфатот на станбените единици број 1, 7, 38, 39, 57, - на улица „Јосиф Јосифовски Свештарот“ во опфатот на сите станбени единици, - на булевар „Кузман Јосифовски Питу“ во опфатот на станбените единици број 1, 6, 46, - на улица „43“ во опфатот на станбените единици број 74, 76, - на улица „Страшо Пинџур“ во опфатот на станбените единици број 5/1, 7, 9 - на булевар „Никола Карев“ во опфатот на станбените единици број 9, 11, 13/2 - на улица „Стив Наумов“ (поранешно име Ленинградска) во опфатот на станбените единици број 61а/ 1, 63, 63а, 63б, 63г, 69, 73, 75, 77, 102, 102а, 102б, 114/1, 118, - на улица „Блажо Тодоровски“во опфатот на станбената единица број 5, - на улица „706“ во опфатот на станбената единица број 7/3,

ПРАВИЛНИК
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД
ЗНАЧЕЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ