Банер
>>> Почетна » Услуги и ценовници » Зони » Зона 01 » Сектор Дебар Маало
Вторник, 25 Јун 2019


Сектор Дебар Маало

Е-пошта Печати PDF

СЕКТОР ДЕБАР МААЛО Во секторот Дебар Маало се утврдуваат јавните паркиралишта на следните сервисни и станбени улици: - „Андон Дуков“ во опфатот на станбените единици број 1,2,3,4,5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, - „Ѓорги Пешков“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, - „Чедомир Миндеровиќ“ во опфатот на станбените единици број 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, - „Људевит Гај“ во опфатот на станбените единици број 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 10, - бул. „Илинден“ во опфатот на станбените единици број 39, 43, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 77, 79, 81, 83, 85, 87, - „Донбас“ во опфатот на станбените единици број 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, - „Алберт Ајнштајн“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, - „Коста Веселинов“ во опфатот на станбените единици број 2,4,6,8, - „Пиринска“ во опфатот на станбените единици број 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 и 52, - „Дане Крапчев“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 74, - „Црвена Вода“ во опфатот на станбените единици број 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35б, 36, 37, 38, 40, 44, 44а, - „Мајаковски“ во опфатот на станбените единици број 1, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, - „Благој Давков“ во опфатот на станбените единици број 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25/1, 25/2, 26, 27, 29, 31, 33, 72, - „Дебарца“ во опфатот на станбените единици број 12, 51, 53, 55, 55а, 56, 58, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 68, 72 и 74, - „Костурски Херои“ (поранешно име 29 Ноември) во опфатот на станбените единици број 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г, 5, 5а, 6, 16 и 18, - „Отон Жупанчиќ“ во опфатот на станбените единици број 15, 22, 24, 26, - „Антоние Грубишиќ“ во опфатот на станбените единици број 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 52, - „Коле Неделковски“ во опфатот на станбените единици број 9, 11, 12а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 20, 20а, - „Мирослав Крлежа “ (поранешно име Ѓуро Ѓаковиќ) во опфатот на станбените единици број 72,74,76,78,78а. - „Ѓорѓија Пулески“ во опфатот на станбените единици број 14, 16, 18,20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, - „Славка Недиќ“ во опфатот на станбените единици број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 61, 65, 74, - „Радњанска“ во опфатот на станбените единици број 8, 12, 16, 16а, 18, - „Живко Чинго“( поранешно име Раде Кончар) во опфатот на станбените единици број 2б, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, - „Наум Наумовски Борче“ во опфатот на станбените единици број 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 79а, 79б, 81, 83, 85, 86,87, - „Аминта Трети“ во опфатот на станбените единици број 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33а, - „Франклин Рузвелт“ во опфатот на станбените единици број 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60а, 62, 64 ,68, 70, 72. - булевар „Партизански Одреди“ во опфатот на станбените единици број 5, 12а,16, 18, 20 - „Партизанска“ - „Коста Веселинов“ - „Васко Карајанов“ - „Михаил Цоков“ - „Ѓорѓи Пешков“ - „Орце Николов“ .

ПРАВИЛНИК
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД
ЗНАЧЕЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ