Банер
>>> Почетна » Услуги и ценовници » Зони » Зона 2
Вторник, 25 Јун 2019


ЗОНА II

Е-пошта Печати PDF

Во ЗОНА 2 се опфатени сервисни и станбени улици на кои може да се организираат постојани и привремени, улични јавни паркиралишта и паркиралишта во резидентни џебови, како и јавни паркиралишта од отворен или од затворен тип и тоа на следните улици: „54“, „67“, „Анте Хаџимитков“, „Берска“, „Браќа Кошулчеви“, „Вардарска“, „Ѓуро Ѓоновиќ“, „Кеј 13 Ноември“, „Марија Бурсаќ“, „Маџирмаало“, „Охридска“, „Петричка“, „Преспанска“, „Прилепска“, „Раде Јовчевски-Корчагин“, „Светиниколска“, „Стефан Цветковски“, „Титоввелешка“ , „43“, „47“, „82“, „83“, „89“, „343“, „706“, „11 Октомври“ ( од бул.Кочо Рацин до бул.Крушевска Република) , „Битолска“, „Блажо Тодоровски“, „Благој Деспотовски-Шовељ“, „Истарска“, „Јосиф Јосифовски-Свештарот“, „Кеј Димитар Влахов“, Булевар „Кузман Јосифовски Питу“(бр.1, 6 и 46) , „Мирче Ацев“ , „Мирче Мацан“, „Пролет“, „Светозар Марковиќ“, „Славе Георгиевски-Шнајдер“, „Стив Наумов“ (поранешно име Ленинградска), „Стале Попов“, „Страшо Пинџур“, „Тетовска“, ул.„Никола Карев“, Бул„Кочо Рацин“ бр.1,7,39 и 57) , „Цицо Поповиќ“ и „Шина Стојанова”.

ПРАВИЛНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД ЗНАЧЕЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ