Банер
>>> Почетна
Сабота, 25 Мај 2019


Јавни набавки

Е-пошта Печати PDF

Превземи План за Јавни Набавки за 2016 година.

 

 Р.Б.  Вид на јавна набавка Дата на Објава на ЕСЈН Краен Рок за Доставување Понуди Превземи Тендерска Документација
 1. Јавна набавка на услуги - Адвокатски услуги 26.01.2016 01.02.2016 до 09:00 часот pdf
2. Јавна набавка на услуги - Обезбедување на имот и лица 05.02.2016 15.02.2016 до 10:00 часот Оглас
3. Јавна набавка стоки - Ласерски Печатачи 10.02.2016 22.02.2016 до 10:00 часот Оглас
4. Јавна набавка стоки - Гориво за моторни возила 12.02.2016 17.02.2016 до 10:00 часот Оглас
5. Јавна набавка на услуги – Печатење обрасци и друг материјал (Поништена Постапка)                     
23.02.2016 
04.03.2016 во 10:00 часот

Оглас

Известување

6. Јавна набавка на услуги – Сметководствени услуги                 26.02.2016            02.03.2016  во 10:00 часот
Оглас
7. Јавна набавка на стоки – Работни униформи, специјална работа облека и додатоци    26.02.2016      07.03.2016 во 10:00 часот
Оглас
8. Јавна набавка на стоки – Канцелариски материјали 04.03.2016 14.03.2016 во 10:00 часот   Оглас
9. Јавна набавка на стоки – Ленти за каси за готовина (термална хартија во ролни) 22.03.2016  01.04.2016 во 10:00 часот

Оглас

 

10. Јавна набавка на стоки - Канцеларски мебел 25.03.2016 30.03.2016 во 10:00 часот

Оглас

11. Јавна набавка на услуги - Тековно одржување на хардверските и софтверските делови на паркинг системи
25.03.2016 14.04.2016 во 10:00 часот Оглас
12. Јавна набавка на стоки - Велосипеди и дополнителна опрема
28.03.2016 04.04.2016 во 10:00 часот

 

Оглас

 

13. Јавна набавка на услуги  - Печатење обрасци и друг материјал            29.03.2016
08.04.2016  во 10:00 часот

Оглас

14. Јавна набавка на стоки – Персонални преносни компјутери        30.03.2016
04.04.2016 во 10:00 часот

Оглас

15. Јавна набавка на стоки – Тонери (поништена постапка)      09-04-2016 14-04-2016 во 10:00 часот

Оглас

Известување

16. Јавна набавка на стоки – Хигиенски средства (поништена постапка)      13-04-2016 18-04-2016 во 10:00 часот

Оглас

Известување

17 Јавна набавка на услуги – Фиксна телефонија и интернет      14-04-2016 19-04-2016 во 10:00 часот

Оглас

18. Јавна набавка на стоки – Тонери 14-04-2016 19-04-2016 во 12:00 часот

Оглас

19.   Јавна набавка на стоки – Хоризонтална и вертикална сигнализација  (поништена постапка)       10.05.2016   30.05.2016  во 10:00 часот

Оглас

Известување

20. Јавна набавка на стоки – Безалкохолни пијалаци, кафе и продукти за кафе кујна      07.07.2016   12.07.2016 во 10:00 часот

Оглас

21. Јавна набавка на стоки – Хигиенски средства          07.07.2016   12.07.2016  во 12:00 часот

Оглас

22. Јавна набавка на услугиПоставување и одржување на мобилни тоалети      20.07.2016

25.07.2016 до 10:00 часот

 

Оглас

23. Јавна набавка на стоки – Хоризонтална и вертикална сигнализација (поништена постапка)      27.07.2016

16.08.2016 до  10:00

Оглас

Известување

24. Јавна набавка на стоки – Хоризонтална и вертикална сигнализација 20.09.2016

10.10.2016 до 10:00

Оглас
25. Јавна набавка на услуги – Чистење на паркиралишта 22.09.2016

27.09.2016 до 10:00

Оглас

26. Јавна набавка на услуги – Тековно одржување на паркомати 30.09.2016

20.10.2016 до 10:00

Оглас

27. Јавна набавка на услуги – Одржување на кабини за паркомати со репарирање на делови 14.10.2016

26.10.2016 до 10:00

Оглас

28. Јавна набавка на стоки - Блокатори за тркала (паркинг клешти) (поништена постапка) 11.11.2016

21.11.2016 до 10:00

ОгласИзвестување

29 Јавна набавка на стоки - Уреди за валидирање и печатење на билети (поништена постапка) 29.11.2016

19.12.2016 до 10:00

Оглас

Известување

30 Јавна набавка на стоки - Уреди за валидирање и печатење на билети 30.12.2016

20.01.2017 до 10:00

Оглас