Банер
>>> Почетна » Информации од јавен карактер » Прописи
Вторник, 25 Јун 2019

Е-пошта Печати PDF

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

rsz pdf 1 Статут
rsz pdf 1 Одлука за ослободување од надоместок
rsz pdf 1 Правилник за отстранување и преместување
rsz pdf 1 Правилник ПККГ
rsz pdf 1 Одлука за организација и начин на наплата на јавните паркиралишта - пречистен текст
rsz pdf 1 Мобилна бизнис ПК
rsz pdf 1 Поволности при семејни прослави
rsz pdf 1 Посебни цени за големи корисници
rsz pdf 1 Ценовник на услуги и надоместоци
rsz pdf 1 Правилник за начинот и постапка за издавање на повластена паркинг карта
rsz pdf 1 Правилник за користење на јавни паркиралишта -пречистен-текст
rsz pdf 1 Барање за пристап и исправка на личните податоци
rsz pdf 1 Одлука Судска Палата
rsz pdf 1 Политика за заштита на личните податоци на корисниците на услугите и посетителите на веб страницата.
rsz pdf 1 Одлука за утврдување на новинарска мобилна карта
rsz pdf 1 Одлука за утврдување на паркинг карта за тренери и спортисти
rsz pdf 1 политика на приватност мобилна апликација
rsz pdf 1 Услови на употреба мобилна апликација