Банер
>>> Почетна » Информации од јавен карактер » Прописи
Недела, 21 Окт 2018

Е-пошта Печати PDF

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

.PDF Статут
.PDF Одлука за ослободување од надоместок
.PDF Правилник за отстранување и преместување
.PDF Правилник ПККГ
.PDF Одлука за организација и начин на наплата на јавните паркиралишта - пречистен текст
.PDF Мобилна бизнис ПК
.PDF Поволности при семејни прослави
.PDF Посебни цени за големи корисници
.PDF Ценовник на услуги и надоместоци

.PDF
Правилник за користење на јавни паркиралишта -пречистен-текст
.PDF Правилник за начинот и постапка за издавање на повластена паркинг карта
.PDF Барање за пристап и исправка на личните податоци
.PDF Одлука Судска Палата
.PDF Политика за заштита на личните податоци на корисниците на услугите и посетителите на веб страницата.
.PDF  Одлука за утврдување на новинарска мобилна карта
.PDF Одлука за утврдување на паркинг карта за тренери и спортисти
.PDF Протокол за поднесоци и претставки поднесени до работни комисии
.PDF политика на приватност мобилна апликација
.PDF Услови на употреба мобилна апликација