Банер
>>> Почетна » За Нас » Органи » Управен oдбор
Вторник, 25 Јун 2019

Е-пошта Печати PDF

УПРАВЕН ОДБОР

Управниот одбор на ЈП Паркинзи на Општина Центар се состои од 5 (пет) члена:

Претседател на Управен одбор

Дарко Атанасовски

Член на Управен одбор

Давид Данаилов

Член на Управен одбор

Никола Симоновски

Член на Управен одбор

Марко Георгиевски

Член на Управен одбор

Богослав Лескаровски

За членови на Управниот одбор се именуваат претставници од редот на афирмирани познати стручни лица од областа на предметот на работењето на јавното претпријатие, имајќи ја во предвид соодветната и правична застапеност на припадниците на сите заедници. Времетрењето на мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години.

1024x768 Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE

Управниот одбор на јавното претпријатие се состои од 5 (пет) члена.

За членови на Управниот одбор се именуваат претставници од редот на афирмирани познати стручни лица од областа на предметот на работењето на јавното претпријатие, имајќи ја во предвид соодветната и правична застапеност на припадниците на сите заедници.

Времетрењето на мандатот на членовите на Управниот одбор не може да биде подолг од четири години.